Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türk Dili Hakkında Duyuru