Tek Ders Sınavları Tarih ve Saatleri
Tek derse girecek öğrenciler, sınavlar, sınav tarihleri, saatleri ve yöntemleri ekte duyurulmuştur.
Ek