STAJ BAŞVURU İŞLEM BASAMAKLARI
STAJ BAŞVURU İŞLEM BASAMAKLARI
 1. Staj Başvuru Formu (Form-1) 2 adet bilgisayarda doldurulacak. (Formun bilgisayarda doldurulması zorunludur.)Adalet Myo 311 numaralı odadan üst yazı alınarak form 1’e eklenecek.
 2. Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formu ve üst yazı ile başvuru yapılacaktır.
 3. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak iş yerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
 4. Staj yapacak öğrenci işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formunu ve kendi kimlik fotokopisini programın staj sorumlusuna teslim edecektir.( Adalet Meslek Yüksekokulu 311 numaralı oda) Not: Avukat yanında staj yapacak öğrenciler Avukatın baroya kayıtlı en az 5 yıllık Avukat olduğuna dair belgeyi de teslim etmek zorundadır.
 5.  Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler duyuru panosunda ilan edildikten sonra Adalet Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerinden Staj Başvuru Formunun (Form1) 1 örneğini alarak staj yerine teslim edecektir. Başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler 1,2,3 ve 4 maddelerini sırasıyla başka bir işyeri için tekrar edecektir.
 6. Staj dosyası öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
 7. Staj bittikten sonra işyeri Staj Değerlendirme Formu (Form-2) ve Staj Devam Çizelgesi (Form-3) işyeri yetkilisi tarafından doldurularak ağzı kapalı imzalı-mühürlü zarf içerisine konulmalıdır.
 8. Staj dosyası ve kapalı zarf staj bitimini takip eden 15 gün içerisinde staj takviminde belirtilen tarihte Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki şekillerde ulaştırılmalıdır.
 • İşyeri tarafından, üst yazı ekinde Meslek Yüksekokuluna gönderilmelidir.
 • Öğrenci tarafından Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası, Teslim Formu (Form-4) ekinde elden veya posta ile teslim edilmelidir.
 1. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından incelenerek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.
 
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ
08.07.2020
17.07.2020
Staj Başvuru Formunun (Form-1) işyerine imzalatılabileceği tarihler

23.07.2020
Yaz dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerin, işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formu (Form-1) ve kimlik fotokopilerini program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih
27.07.2020 Staj yeri kabul edilen öğrencilerin ilan edilmesi
04.08.2020
14.09.2020
Yaz dönemi stajını kamu kurumlarında yapacak öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri  (Haftada 5 iş günü çalışan kamu kurumları ve özel işyerleri için)
04.08.2020
07.09.2020
Yaz dönemi stajını özel sektör işyerlerinde yapacak öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri.(Haftada 6 iş günü çalışan işyerleri için)
Not: Haftada 5 iş günü çalışan özel iş yerleri için 04/08/2020-14/09/2020 tarihleri geçerlidir.

25.09.2020
Staj dosyası ile içerisinde Form-2 ve Form-3’ün bulunduğu kapalı zarfın Adalet Meslek Yüksekokulu Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası ve Teslim Formu (Form-4) ile birlikte teslim edilmesi için son tarih
 
STAJ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN
23.07.2020 Staj muafiyetinden yararlanabilecek öğrencilerin gerekli evraklarını program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih
 
** Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi staj muafiyeti ile ilgili aşağıda yazılı olan 19. Madde’ deki şartları sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.
 
Ayrıntılı bilgi ve formlar için Adalet Meslek Yüksekokulu web sayfasında (http://admyo.karabuk.edu.tr/index.aspx) “Dokümanlar” sekmesine tıklayınız.
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ STAJ MUAFİYETİ
 
 • Madde19: Bölümü yada programı ile ilgili bir işte ve SGK’ ya kayıtlı olarak en az 1 yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.
 • Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.
 • Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.