Eurostudent Projesi Hakkında
Değerli öğrencilerimiz, Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Eurostudent Projesine ilişkin anket  http://eurostudent.eu/turkey adresinden ulaşabilirsiniz. (Son gün 19 Haziran 2020)