Tek Ders Sınavlarının Tarih ve Saatleri
Tek ders sınavları 21 ŞUBAT 2022 tarihinde tablodaki dersler ile dersliklerde gerçekleştirilecektir. 
Ders Kodu Ders Adı Dersi Veren Öğretim Elemanı Sınav Saati Sınav Yeri
ADA209 Yazı İşleri ve Tebligat Hukuku Öğr. Gör. Hüsnü Akın ÖZCAN 16.00 Derslik 13
ADA219 Kriminoloji Öğr. Gör. Hüsnü Akın ÖZCAN 16.00 Derslik 13
ADA203 İcra Hukuku Bilgisi Öğr. Gör. Hüseyin KURT 16.00 Derslik 13
ADA206 İleri Klavye Kullanımı II Öğr. Gör. Hayrettin TELLİ 15.00 Bilgisayar Laboratuvarı 45
ADA221 Yerel Yönetimler Öğr. Gör. İsmail Safa AYDIN 16.00 Derslik 13
ADA202 Ceza Usul Hukuku Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARACA DEDEOĞLU 16.00 Derslik 13
ADA234 Amme Alacakları Hukuku Öğr. Gör. İsmail Safa AYDIN 16.00 Derslik 13
ADA211 Vergi Hukuku Öğr. Gör. Hülya ÖZÇAĞLAR EROĞLU 16.00 Derslik 13