Çevrimiçi Sempozyum Programı
23 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan "Pandeminin Ticaret ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri" Çevrimiçi Sempozyum Programı ektedir.
Program