STAJ BAŞVURU İŞLEM BASAMAKLARI
STAJ BAŞVURU İŞLEM BASAMAKLARI
 1. Staj Başvuru Formu (Form-1) 2 adet bilgisayarda doldurulacak. (Formun bilgisayarda doldurulması zorunludur.) Staj yapılacak işyerine Staj Başvuru Formu ve üst yazı ile başvuru yapılacaktır.
 2. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak iş yerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
 3. Staj yapacak öğrenci işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formunu ve kendi kimlik fotokopisini programın staj sorumlusuna teslim edecektir.( Adalet Meslek Yüksekokulu 310 numaralı oda) Not: Avukat yanında staj yapacak öğrenciler Avukatın baroya kayıtlı en az 5 yıllık Avukat olduğuna dair belgeyi de teslim etmek zorundadır.
 4.  Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler Adalet Meslek Yüksekokulu web sayfasından(admyo@karabuk.edu.tr) ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler 1,2,3 maddelerini sırasıyla başka bir işyeri için tekrar edecektir.
 5. Staj dosyası öğrenci tarafından yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.
 6. Staj bittikten sonra işyeri Staj Değerlendirme Formu (Form-2) ve Staj Devam Çizelgesi (Form-3) işyeri yetkilisi tarafından doldurularak ağzı kapalı imzalı-mühürlü zarf içerisine konulmalıdır.
 7. Staj dosyası ve kapalı zarf staj bitimini takip eden 15 gün içerisinde staj takviminde belirtilen tarihte Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki şekillerde ulaştırılmalıdır.
 • İşyeri tarafından, üst yazı ekinde Adalet Meslek Yüksekokuluna gönderilmelidir.
 • Öğrenci tarafından Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası, Teslim Formu (Form-4) ekinde elden veya posta ile teslim edilmelidir.
 1. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları Adalet Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından incelenerek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.
 
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJ TAKVİMİ
04.04.2022
03.06.2022
Staj Başvuru Formunun (Form-1) işyerine onaylatılabileceği tarihler

10.06.2022
Yaz dönemi içerisinde staj yapacak öğrencilerin, işyeri tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formu (Form-1) ve kimlik fotokopilerini program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih
17.06.2022 Staj yeri kabul edilen öğrencilerin admyo@karabuk.edu.tr web sayfasından ilan edilmesi
18.07.2022
26.08.2022
Yaz dönemi stajını kamu veya özel kurumda yapacak öğrencilerin staj başlama ve bitiş tarihleri

16.09.2022
Staj dosyası ile içerisinde Form-2 ve Form-3’ün bulunduğu kapalı zarfın Adalet Meslek Yüksekokulu Evrak Kayıt birimine Staj Dosyası ve Teslim Formu (Form-4) ile birlikte teslim edilmesi için son tarih
 
STAJ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLECEK ÖĞRENCİLER İÇİN
03.06.2022 Staj muafiyetinden yararlanabilecek öğrencilerin gerekli evraklarını program staj sorumlusuna teslim etmesi için son tarih
 
** Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi staj muafiyeti ile ilgili aşağıda yazılı olan 19. Madde’ deki şartları sağlayan öğrencileri kapsamaktadır.
 
Ayrıntılı bilgi ve formlar için Adalet Meslek Yüksekokulu web sayfasında (http://admyo.karabuk.edu.tr/index.aspx) “Dokümanlar” sekmesine tıklayınız.
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ STAJ MUAFİYETİ
 
 • Madde19: Bölümü yada programı ile ilgili bir işte ve SGK’ ya kayıtlı olarak en az 1 yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler.
 • Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Meslek Yüksekokulu Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda öğrenciler stajdan muaf tutulabilirler.
 • Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencinin daha önceki bölümünde kabul edilmiş eski stajları belgelendiği takdirde staj komisyonu tarafından değerlendirilir ve kabulü staj komisyonunun takdirindedir.
 
Adalet Meslek Yüksekokulu Yazışma Adresi: Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü İlahiyat Fakültesi Binası Adalet Meslek Yüksekokulu Kat:3 No:310